นักเตะ
นักเตะ
คู่มือโภชนาการ อาหารที่เหมาะสำหรับนักเตะ
         นักเตะ นับว่าเป็นนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานในการเล่นกีฬามากและการฝึกซ้อมเป็นประจำ ดังนั้นแล้ว นักเตะ จึงต้องการสารอาหารพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไป อย่างเช่นความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรต เพิ่มขึ้นเป็น 5-8 กรัม/น้ำหนักตัว/วัน